APA ITU SLDN?


APAKAH SLDN
SLDN merupakan singkatan daripada Sistem Latihan Dual Nasional. ' Dual ' bermaksud latihan di dalam dua situasi pembelajaran, tempat kerja yang sebenar dan institut latihan. Ianya dikendalikan melalui usahasama. Syarikat-syarikat dan institusi-institusi latihan.  


Jangka Masa
Jangka masa adalah berdasarkan kepada bidang dan Tahap Persijilan
Nisbah Amali- Teori
70 - 80 % Latihan amali di dalam situasi pekerjaan sebenar
30 - 20 % Kelas teori yang berkaitan di pusat latihan
Kaedah Penyampaian
Day Release System
- Contohnya latihan amali selama 4 hari di dalam
syarikat dan diikuti oleh satu hari kelas teori yang
berkaitan di pusat latihan.


Block Release System ( jika perlu )
- Contohnya 3-4 bulan latihan praktikal diikuti dengan
1-4 minggu kelas teori berkaitan.
Pelatih
Lepasan SPM dan/atau pekerja yang sedang bekerja yang telah dipilih 
dan digaji oleh pihak syarikat. Syarikat tidak terikat untuk menawarkan
pekerjaan selepas tamat latihan
Elaun Latihan
(Sekiranya latihan dijalankan dalam masa 2 tahun)
Semester 1 – RM 350.00 Sebulan
Semester 2 – RM 400.00 Sebulan
Semester 3 – RM 450.00 Sebulan
Semester 4 – RM 500.00 Sebulan
Penganugerahan Kelayakan
Sijil K-Pekerja, setaraf dengan SKM Tahap 3 atau DKM Kelayakan 
( Tahap 4 ) atau DLKM ( Tahap 5 ) yang diluluskan oleh JPK dan
pertubuhan majikan yang berkaitan.


FAEDAH SLDN
Insentif Kewangan
 • Mengurangkan kos pengambilan pekerja mahir dari segi latihan, penilaian, pengiklanan dan pemilihan.
 • Layak mendapat potongan cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 atau layak menuntut bayaran latihan daripada Tabung Pembangunan Sumber Manusia (TPSM) untuk syarikat /majikan yang layak.
Peningkatan Kualiti Produktiviti
 • Meningkatkan kualiti kerja kerana pekerja yang dilatih adalah mengikut keperluan di industri.
 • Meningkatkan produktiviti kerana pekerja yang mengikuti SLDN boleh memenuhi keperluan pekerjaan sepenuhnya.
 • Meningkatkan daya saeng kerana syarikat/ majikan dibekalkan dengan pekerja mahir yang releven dan mencukupi.
 • Meningkatkan penggunaan teknologi baru yang lebih efisen kerana perantis SLDN diberi pendedahan kepada pelbagai teknologi terkini semasa proses pembelajaran.
Pembangunan Human Capacity
 • Meningkatkan kualiti kerana latihan yang dijalani sepanjang tempoh yang ditetapkan berdasarkan kepelbagaian proses kerja industri.
 • Memberi kesan positif dari segi prestasi pekerja dan kepuasan pekerja.
 • Meningkatkan imej syarikat/ majikan sebagai pengeluar K-Pekerja bagi melaksanakan tanggungjawab sosial negara.
 • Membantu mewujudkan satu mekanisma tambahan bagi tujuan kenaikan pangkat dan meningkatkan kemahiran pekerja sediada.
 • Memberi peluang kepada pekerja mahir sediada di industri didedahkan dengan ilmu dan kemahiran kejurulatihan.

FAEDAH SLDN KEPADA PERANTIS (PELATIH)
Elaun
 • Perantis layak menerima elaun bulanan minumum oleh pihak syarikat/ majikan bagi sepanjang tempoh latihan seperti berikut
Semesta
Elaun Minimum Sebulan
Pertama
RM 350
Kedua
RM 400
Ketiga
RM 450
Keempat
RM 500
Persijilan
 • Setelah menjalani kursus selama 2 tahun perantis akan dianugerahkan sijil k-Pekerja SLDN (sama taraf dengan SKM tahap 3) yang diperakui oleh MLVK dan industri yang berkaitan

Pembangunan Kerjaya
 • Perantis yang berjaya menamatkan kursus selama 2 tahun berpeluang mengikuti peningkatan kerjaya seperti berikut :
a. Layak mengikuti program DKM.
b. Pengajar di industri institut latihan.
c. Bekerja sendiri.
d. Peluang kenaikan pangkat.
Share this article :

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.

 
Copyright © 2013. Belia Mahir - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger